Personvern

Isfritt.no behandler personopplysninger du gir oss på en måte som verner din personlige integritet og privatliv.
Innsamling av opplysninger som kan knyttes til deg som individ vil ikke skje uten at du tydelig gjøres oppmerksom på hvem som registrerer opplysningene og på hva opplysningene skal benyttes til. Isfritt.no vil alltid innhente tillatelse til både registrering og bruk.

Isfritt.no behandler alle persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.


Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet sine registrerte persondata. Kontakt om dette kan gjøres via e-post, tlf, brev eller ved innlogging på din side.

 Sikkerhet

Vi er dedikerte på å sikre din informasjon. Vi følger god sikkerhetsstandard for å sørge for at informasjonen som skjer mot vårt nettsted foregår på en sikker måte og at data som er lagret på vår server er sikre. Nettstedet benytter utelukkende SSL kryptert kommunikasjon.

Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder, som f.eks. Youtube, facebook, twitter, eller andre nettsteder som inneholder relevant informasjon. Det gjøres oppmerksom på at du må forholde deg til det eksterne nettstedets personvern og at vi ikke har noen kontroll over det.