Spørsmål du savner?

Kan jeg bruke varmematte under en varmepumpe?


Ja, fungerer meget bra og vi har mange kunder som bruker Isfritt varmematte til dette formål.