Spørsmål du savner?

Må jeg kjøpe strømkabel med jordfeilsbryter?


Nei det må du ikke, men du MÅ ha jordfeilsbryter på kursen som mattene skal benytte.