Er Isfritt varmematter effektive til smelting av is-og snø?


Isfritt varmematter smelter ca. 6cm med snø i timen, når mattene har smeltet snøen og mattene har blitt tørre så kan man skru av strømmen, hvis ønskelig.

Illustrasjonsbilde