Spørsmål du savner?

Kan man legge deler av matten oppe på en annen matte hvis målene er for små?


Nei, mattene må ikke ovelappes, da det kan bli varmegang.
Mattene kan heller ikke dekkes til av andre gjenstander.