Spørsmål du savner?

Kan jeg kjøre bil på mattene?


Vi anbefaler ikke det, selv om de ikke blir ødelagte av at en bil tilfeldigvis kjører over en matte, igjen husk mattene skal ikke tildekkes, så en parkert bil på mattene er IKKE bra.