Spørsmål du savner?

Må jeg ha strømkabel med jordfeilsbryter?


Nei, men da må du være sikker på at du har jordfeilsbryter i skapet på den kursen du benytter til mattene.