Spørsmål du savner?

Kan Isfritt varmematte ligge rett på en tretrapp?


Ja, det går fint.